Klostermølle Naturcenter
Hvor Gudenåen løber ud i Mossø ligger Klostermølle. De historiske bygninger fortæller om områdets allertidligste industri, baseret på vandkraften, og rummer desuden et naturcenter med mulighed for oplevelse og undervisning omkring områdets enestående natur. På Klostermølle, i den gamle direktørbolig, bor Landsforeningen Natur og Ungdom (www.nogu.dk).
Ejer: Silkeborg Statsskovdistrikt, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg, tlf. 8682 0844